Vnitřní řád je závazný pro všechny účastníky výcviku, před vyplněním každé přihlášky si jej pečlivě přečtěte.


VNITŘNÍ ŘÁD

PŘIHLÁŠKA